Inschrijven nieuwsbrief

Abonnement Magazine

“De babyboomgeneratie moet straks een nieuwe weg zoeken”

In 2009 begon de Limburgse ondernemer Maarten Bynens bedrijven over te nemen. “Onze focus ligt niet op verkopen. We nemen bedrijven over om ze te laten groeien en hen een hele lange horizon te geven”, vertelt hij.

De holding Initium probeert aandeelhouderswaarde te creëren door betrokken ondernemerschap te combineren met een duurzaam investerings- en groeipad, met een focus op innovatie, optimalisatie en expansie. Als actieve aandeelhouder speelt de holding een sleutelrol in de strategische en operationele ontwikkeling van zijn ondernemingen en biedt het team professionele ondersteuning om toegevoegde waarde te creëren. Door een doelgerichte buy-and-build strategie streeft Initium naar optimalisatie en expansie van bedrijven zoals U Plastics, Seculux, Entrya Technologies, LVC Solutions, GMF en Nowak.

In 2019 richtte Maarten Bynens ook het investeringsfonds Renardmont op samen met tien andere Limburgse ondernemers. Hij investeerde als eerste project in Decoline, een raamdecoratiebedrijf in Pelt en Stijllux in Beek in Nederland. Terwijl Initium streeft naar groei in haar bestaande sectoren, richt Renardmont zich op overnames in andere sectoren in Limburg. In april van dit jaar volgde de oprichting van een tweede investeringsfonds C for Growth.

Maarten Bynens, hoe bent u op het idee gekomen om Initium op te starten?

Ik heb altijd al willen ondernemen. Nadat ik meewerkte aan een overname voor een groot security bedrijf in Duitsland besefte ik dat er heel veel gezonde en mooie bedrijven zijn met een onbenut potentieel of met opvolgingsproblemen. Er is een hele generatie, de babyboomgeneratie, die straks een nieuwe weg moet zoeken. Zo ben ik mijn zoektocht gestart naar potentieel interessante bedrijven.

Hoe beslist u of u een bedrijf overneemt of niet?

Initium hanteert een duidelijke strategie bij het selecteren van bedrijven om in te investeren. Enkele cruciale criteria hierbij zijn het realiseren van een positieve cashflow en het beschikken over een ervaren managementteam. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden voor professionalisering en internationale groei, wat essentieel is voor het toekomstperspectief van de onderneming. Bovendien richt Initium zich op bedrijven die passen binnen hun buy-and-build strategie en die verdere expansie mogelijk maken via aanvullende overnames (add-on’s). Deze aanpak zorgt ervoor dat Initium niet alleen investeert in bedrijven met potentieel, maar ook actief bijdraagt aan hun verdere ontwikkeling en succes. Onze focus ligt niet op verkopen. We nemen bedrijven over om ze te laten groeien en hen een hele lange horizon te geven.

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt?

De juiste mensen vinden voor de bedrijven die we overnemen. We moeten ons ook zo goed mogelijk wapenen tegen economische tegenslagen. Eén van onze sterktes is dat we de bedrijven vrij autonoom hun ding laten doen. We regelen en bereiden veel voor op groepsniveau. Daardoor kunnen alle bedrijven binnen de groep terugvallen op een sterke holding, waar dan een aantal dingen voor hen kunnen voorbereid worden, waardoor dat zij zich eigenlijk kunnen bezighouden met hun core business.

De afgelopen jaren volgden de crisissen snel op elkaar waardoor we echt weerbaar moeten worden. Het is belangrijk bewustzijn creëren binnen de bedrijven: er zijn dingen die op ons pad komen die we niet in de hand hebben.

Hoe ziet u de toekomst?

Het mooie is dat we jarenlang heel hard werkten om goede dossiers te vinden waardoor we naambekendheid opbouwden in de sectoren waar we actief zijn. Iedereen kent ons en weet dat we continu op zoek zijn naar nieuwe overname mogelijkheden. Dat maakt het op zich een stukje eenvoudiger. De bedoeling is om organisch als met bijkomende overnames te blijven groeien.

Maarten Bynens © Initium
Maarten Bynens © Initium

 

 

Latest article